cpt-v-vasilev
Валентин Симеонов Василев
Капитан І ранг доцент д-р

Роден на 25.10.1978
гр. Добрич

nacid_logo_white

Образование
2014 - 2017
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Докторска програма

 

2012 - 2013
ВА "Г. Раковски"

Магистърска програма

 

1996 - 2001
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

Магистърска програма

 

Заемани длъжности
2021 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Началник на катедра

2019 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

2016 - 2019
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

 

2014 - 2016

Асистент

 

Научни публикации


orcid

Владеене на език

Английски
Руски