V_Koleva1
Ваня Колева Колева
Преподавател доктор

Родена на: 30.10.1967 г.
с. Михалич, общ. Вълчи дол, обл. Варна

Образование
1994 - 1998
ШУ „Епископ Константин Преславски“

Докторска програма

1987 - 1992
ШУ „Епископ Константин Преславски“

Магистърска програма

Заемани длъжности
2018 – до сега
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Преподавател

2016 – до сега
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Коректор

2008 – до сега
(Българо-австрийски) Научен център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“ към Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Научен секретар за България

1999 – 2014
Икономически университет – Варна

Коректор

1997 –1998
„Черноморие’91“ ООД – Варна /в. „Черно море днес“ ЕТ – Варна

Коректор

1993 – 1996
„Народно дело“ ООД – Варна

Коректор

Научни публикации

Научни проекти

„Другата българска литература. 125 години от рождението на Димитър Подвързачов“ (София: Дилок, 2009)
„Представи за българския литературен канон – Х – ХХ век“ – 20.11.2008 (Кн. 1. В. Търново, „Фабер“, 2009), 26.11.2009 (Кн. 2. В. Търново, „Фабер“, 2010)
„Сънища и безсъници“ (В. Търново, „Фабер“, 2011)
„Россия – Болгария. Слово и дело“ (Москва, 2015)

Редакционни колегии

В ред. колегия на сборниците на Научния център за православна култура и изкуства „Свети Архангел Михаил“

Владеене на език

Френски
Руски
Полски