%d0%bd%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2
Веселин Ненков Ненков
Доцент

Роден: 21.03.1964
Троян

Образование
2008-2011
ТУ - Габрово

Докторска програма

1984-1989
ПУ „Паисий Хилендарски”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2017 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

2013 - 2017
ТУ - Габрово

Доцент

1995-2013
ТУ - Габрово

Асистент, ст. асистент, гл.асистент

Научни публикации

Владеене на език

Английски
Руски
Френски