Георги Люцканов
Георги Кънчев Люцканов
Доцент дoктор

Роден: 22 август 1960 г.
гр. Варна
nacid_logo_white

Образование
2012 – 2014
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

Докторска програма

1982 – 1987
ВМЕИ Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2015 – до сега
ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”

Ръководител на катедра

2015 – до сега
ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”

Доцент

1997 – 2015
ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”

Главен асистент

1994 - 1997
ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”

Старши асистент

1992 - 1994
ВВМУ “Н.Й. Вапцаров”

Асистент

1988 - 1992
ТИДД

Научен сътрудник III степен

1987 - 1988
ВАМО ООД

Технолог

Преподавани дисциплини
  1. Технология на машиностроителните материали
  2. Материалознание и технология на машиностроителните материали
  3. Технология на корабното машиностроене
  4. Поддържане и ремонт на кораба
  5. Техническо обслужване и ремонт на кораба
Научни публикации
orcid

Владеене на език

Английски
Руски