Гергана Алексиева
Гергана Станчева Алексиева
Старши преподавател

Родена: 04.07.1987г.
Гр.Търговище

Образование
2010– 2011
ШУ Епископ Константин Преславски

Магистърска програма

2006- 2010
ШУ Епископ Константин Преславски

Бакалавърска програма

Заеманa длъжност
2016 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Старши преподавател

2011 – 2016
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Преподавател

Владеене на език

Английски
Немски
Руски