Daniela Zlateva
Даниела Гавраилова Златева
ст. преподавател

Родена: 28.09.1958
Варна

Образование
2001- 2004
Ланкастърски университет, Великобритания

Магистърска програма

1977– 1981
Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”,

Магистърска програма

Заемани длъжности
2003 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Ст. преподавател

2001 - 2003
ВА „Г. С. Раковски”, София

Национален екип за разработване на тестове по англ. език СТАНАГ 6001

1992-2001
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Ст. преподавател

Научни публикации


Владеене на език

Английски
Руски