DHristov-200
Делян Димитров Христов
Главен асистент д-р

Роден: 13.08.1985 г.

nacid_logo_white

Образование
2015 - 2018
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Докторска програма

2011 - 2015
ИУ – Варна

бакалавърска програма

2008 – 2010
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Магистърска програма

2004 – 2008
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Бакалавърска програма

Заемани длъжности
2019 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2016 - 2019
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

Преподавани дисциплини
  1. Организация на корабната служба (за механици и електромеханици)
  2. Корабни дизелови двигатели (част първа и втора) – упражнения
Научни публикации

Езици

Английски
Руски