img_d_hristov_cv
Делян Димитров Христов
Доцент д-р

Роден: 13.08.1985 г.

nacid_logo_white

Образование
2015 - 2018
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Докторска програма

2011 - 2015
ИУ – Варна

Магистърска програма

2008 – 2010
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Магистърска програма

2004 – 2008
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Бакалавърска програма

Заемани длъжности
2023 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Ръководител на катедра

2022 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

2019 - 2022
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2014 - 2019
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

Преподавани дисциплини
  1. Корабни турбомашини
  2. Корабни дизелови двигатели (част първа и втора)
  3. Корабни системи за горива с ниска пламна точка
  4. Организация на корабната служба (за механици и електромеханици)
  5. Противопожарна подготовка и борба с пожари
Научни публикации
orcid

 

Езици

Английски