Димитър Василев
Димитър Василев Василев
Асистент инженер

Роден: 31.12.1984 г.
nacid_logo_white

Образование
2008 -2012
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2016 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

Научни публикации
orcid