Димитър Канев
Димитър Канев Канев
Професор д.и.н.

nacid_logo_white

Образование
2006 - 2009
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Докторска програма

1994 - 1997
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Докторска програма

1992 - 1993
Университета на Делауер, Делауер, САЩ

Магистърска програма

1990 - 1992
Технически университет – Варна

Магистърска програма

1982 -1987
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Магистърска програма

Заемани длъжности
2019 - досега
ВСУ
Зам. ректор
1998 - досега
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Ръководител на катедра

2013 - досега
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Председател на Общото събрание на ВВМУ

2010 - досега
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Професор

1998 - 2010
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Доцент

1994 - 1998
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Главен асистент

1990 - 1994
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“

Старши асистент

Научни публикации
ORCID iD icon orcid.org/0000-0003-0182-8742

Редакционни колегии на научни списания
Издание Позиция От кога
Экономика и Финансы – научный журнал член на редакционния борд 2011 – досега

Езици

Английски
Руски