%d0%b4%d0%bf%d0%bf
Димитър Петров Попов
Главен механик, асистент

Роден: 05.04.1971
гр. Силистра, България

nacid_logo_white

Образование
1990 - 1995
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Магистър, КММ

1998 – 2004
ТУ-Варна

Магистър, „Право“

Заемани длъжности
20.05.2019 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Асистент в катедра „КСУ“

От 1995 до 2009

3-ти, 2-ри вахтен механик на търговски
кораби

От 2010 до сега

Главен механик на кораб с мощност над
3000 kW

Научни публикации

orcid

Владеене на език:

Английски
Руски