Динко Тенев
Динко Генчев Тенев
Подполковник о.р. старши преподавател

Роден: 15.04.1965 г.

Образование
1995 - 1998
Национална спортна академия „Васил Левски”

Магистърска програма

1984 - 1988
Национален военен университет „Васил Левски”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2004 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Старши преподавател

1998 – 2004
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Преподавател

1988 - 1998
Българска армия

Офицер

Владеене на език

Английски
Руски