Dragia
Драгия Анастасов Янулов
Главен асистент доктор

Роден: 23.02.1984 г.
Място на раждане: гр. Несебър
nacid_logo_white

Образование
2011 – 2015
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Докторска програма

2002 – 2007
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Магистърска програма по специалност „Корабни машини и механизми“

Заемани длъжности
2010 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент в катедра „КСУ“

2007 - 2010

Проектант в Keppel FELS Baltech

Преподавани дисциплини
21273 Корабни спомагателни машини и системи – ЕОК
21283 Корабни спомагателни машини и системи – КММ
Научни публикации

Владеене на език

Английски
Немски