emilyordanov
Емил Иванов Йорданов
Капитан I ранг

Роден на 02.09.1975 г. в гр. Шумен

Образование
2016
ВА „Г. С. Раковски“

стратегически курс

2010 – 2012
ВА „Г. С. Раковски“

магистърска програма

1994 – 1999
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

магистърска програма

Заемани длъжности
2018 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

ВРИД заместник-началник по административната част и логистиката

2017 – 2018
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

началник на отдел „Административен“

2013 – 2017
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

началник на отделение „Административно осигуряване, планиране и бюджет“

2012 – 2013
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

командир на батальон за подготовка на курсанти

2008 – 2012
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

началник на отделение „Планиране на учебната дейност“

2004 – 2008
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

помощник-началник на отделение „Планиране на учебната дейност“

1999 – 2004
ВМС

офицер ВМС

Владеене на език

Английски