ivaylo-bakalov
Ивайло Данков Бакалов
Капитан II р. професор доктор

Роден: 28.03.1983 г.
Място на раждане: гр. Варна
nacid_logo_white

Образование
2012 - 2016
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Докторска програма

2007 – 2011
Икономически университет – гр. Варна

Магистърска програма по специалност “Счетоводство и контрол“

2002 – 2007
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Магистърска програма по специалност „Корабни машини и механизми“

Заемани длъжности
2023 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Професор

2022 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Началник отдел „Учебна дейност“

2021 - 2022
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Зам.-декан Факултет „Инженерен“

2018 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

доцент

2017 – 2018
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2013 – 2017
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

Преподавани дисциплини
  1. Корабни котли
  2. Пожарна безопасност и борба с пожари
Научни публикации
 orcid scopus_logo

Езици

Английски
Руски