ivan-enchev-ivanov
Иван Енчев Иванов
Капитан I ранг о. р. доцент доктор

Роден: 28.01 1958
Шумен
nacid_logo_white

Образование
1986 – 1991
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Докторска програма

1977 - 1982
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2010 - 2018
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Декан на факултет „Инженерен”

2007 – 2010
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Началник на катедра „Корабни силови уредби”

2007 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Доцент

1998 – 2007
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Главен асистент

1993 – 1998
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Заместник-началник на катедра „Корабни силови уредби”

1990 – 1998
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Преподавател

Преподавани дисциплини
  1. Корабни дизелови двигатели
  2. Корабни газотурбинни двигатели
  3. Корабни силови уредби
  4. Техническа безопасност и организация на корабната служба
  5. Тренажорна подготовка
Научни публикации

Контакти

  • +35952 552270

Владеене на език

Английски
Руски