yotsov
Иво Веселинов Йоцов
Капитан І ранг доцент доктор

Роден: 10 август 1968 г.
Варна

nacid_logo_white

Образование
2012 - 2014
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Докторска програма

2001 - 2003
ВА „Г.С. Раковски”

Магистърска програма

1986 - 1991
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2018 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

2017 - 2018
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

1991-2016
ВМС

Офицер

Научни публикации

Владеене на език

Английски
Руски
Френски
Испански