An4eva
Катя Драганова Анчева
Старши преподавател

Родена на 5 февруари 1965 г. в гр. Варна

Образование
1984-1989
ВТУ „Кирил и Методий”- гр. В. Търново

магистър – специалност „Английска филология”

Заемани длъжности
1999 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

старши преподавател

1989 – 1998
НВУ „В. Левски”, гр. В. Търново

главен асистент

Езици

Английски
Руски