Лиляна Маринова
Лиляна Димитрова Маринова
Старши преподавател
Образование
1978 -1983
СУ „Климент Охридски”

магистър – специалност „Английска филология”

Заемани длъжности
1989 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

преподавател и старши преподавател

1983 –1989
гр. Варна

учител по английски език

Езици

Английски
Руски