LGurova
Люба Евтимова Гюрова
Капитан III ранг главен асистент доктор

Родена: 18.02.1983 г.
Гоце Делчев
nacid_logo_white

Образование
2010 - 2013
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Докторска програма

2001 – 2006
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Магистърска програма по специалност „Корабни машини и механизми“

Заемани длъжности
2017 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2010 – 2017
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

Преподавани дисциплини
  1. Опазване на морската среда
  2. Термодинамика
Научни публикации

Владеене на език

Английски
Руски