Мария Николова
Мария Паскова Николова
доцент доктор

Роденa: 22.10.1961 г.
Варна
nacid_logo_white

Образование
1997

Докторска програма

1984 - 1986
ВМЕИ „В. И. Ленин” (сега ТУ) – София

Специалност „Приложна математика”

1983
ВМЕИ (сега ТУ) – Варна

Специалност „Педагогика”

1979 - 1984
ВМЕИ (сега ТУ) – Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2005
ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”

доцент

Преподавани дисциплини
  1. Информатика
  2. Програмни системи за математическо моделиране
  3. Програмиране на Интернет приложения – I част
  4. Информационни технологии
  5. Моделиране и статистическа обработка на експериментални
  6. данни от корабните енергетични уредби
  7. Вероятности и статистически методи в комуникациите
  8. Статистика
Научни публикации
  orcid

Владеене на език

Английски
Руски
Френски