Милен Бонев
Милен Бонев Бонев
Доцент доктор

Роден 14.07.1971
София
nacid_logo_white

Образование
2004 - 2005
Технически университет - Варна

Докторска програма

1990 - 1995
Технически университет - Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2014 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Ръководител на катедра

2014 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Доцент

2008 – 2014
Технически университет - Варна

Главен асистент

Научни публикации

Езици

Английски
Руски