MVasilev
Милен Николаев Василев
Доцент доктор

Роден: 11.03.1976 г.
Варна
nacid_logo_white

Образование
2003-2006
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Докторска програма

1994 – 1999
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2015 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

2007 – 2015
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Главен асистент

2003 - 2007
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

Преподавани дисциплини
  1. Автоматизирано регулиране и управление на КЕУ
Научни публикации

rid-idsymbol4

Езици

Английски
Руски