miroslavtsvetkov
Мирослав Йорданов Цветков
Капитан І ранг професор доктор

Роден: 29.10.1977
Русе
nacid_logo_white

Образование
2010 – 2012
ВА „Г.С. Раковски”, София

Магистърска програма

2005 - 2009
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Докторска програма

2001- 2006
Технически университет - Варна

Магистърска програма

1996 - 2001
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Магистърска програма

Заемани длъжности
2018 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Професор

2017 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Началник на Научна секция

2011 – 2017
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Началник на учебен отдел

2013 - 2018
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

2005 - 2013
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Асистент и главен асистент

2001 - 2005
ВМС

Офицер

Научни публикации

 

 

Научни проекти
  1. DECOMAR
  2. IISSCZM
  3. Разширен контрол на трафика и наблюдение за нефтени замърсявания в открито море – ESA CONTRACT №4000122601/17/NL/SC
Ръководени докторанти
  1. Йордан Атанасов Сивков – успешно защитил 2017
  2. Христо Недялков Христов – успешно защитил 2017

Владеене на език

Английски
Руски