NedkoDimitrov
Недко Иванов Димитров
капитан I ранг доцент доктор

гр. Провадия, обл. Варненска
роден: 20 август 1966

nacid_logo_white

Образование
2006 - 2009
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Докторска програма

2002 - 2003
ВА „Г.С. Раковски"

Магистърска програма

1985 - 1989
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2019 - досега
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Декан

2016 - 2019
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Заместник-декан

2015 - досега
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”

Доцент

2015 - 2015
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2011 - 2015
Главната квартира на НАТО, Брюксел, Белгия

Координатор

2009 - 2011
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Директор на ДСДК и  главен асистент

1989 - 2009
ВМС

Офицер

Проекти

Брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница – „ЕКРАН”;
Интегриране на нови източници и информацията от тях в „Брегова радиолокационна система за контрол на корабоплаването и охрана на морската граница – „ЕКРАН”;
Проектиране и изграждане на интегриранa система за командване и управление на ВМС;
Интегрирана система за наблюдение и защита на обекти от критичната морска инфраструктура;
Защита на пристанища и военноморски бази;
BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“.

Научни публикации
orcid


Английски език
Немски език