Николай Ангелов снимка
Николай Илиев Ангелов
Доцент дoктор

Роден: 3 април 1957 г.
гр. Варна
nacid_logo_white

Образование
1983 - 1986
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”/Военнонаучен институт на МО

Докторска програма

1975 - 1980
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Бакалавърска и магистърска програма

Заемани длъжности
2011 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Ръководител на катедра

2001 - 2007
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Ръководител на катедра

1999 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

1986 - 1999
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент, старши асистент и главен

асистент

1980 - 1983
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Конструктор

Научни публикации

 

Владеене на език

Английски
Руски