Николай Колев
Николай Желев Колев
Кап. I ранг доц. д-р

Роден: 18.11.1960
Варна

Образование
2004 – 2006
ВА „Г.С. Раковски”, София

Магистърска програма

1989 - 1992
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Докторска програма

1980 - 1985
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Магистърска програма

Заемани длъжности
2003 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Доцент

2004 - 2007
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Началник катедра

1992 - 2003
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Асистент и главен асистент

1985 - 1989
ВМС

Офицер

Научни публикации
 

Владеене на език

Английски
Руски