Петина Вичева
Петина Валентинова Вичева
Доцент доктор

Родена: 16.08.1968
nacid_logo_white

Образование
2002-2008
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Докторска програма

1988-1992
Великотърновски университет „Свети Кирил и Методи”

Магистърска програма по английски език и литература

Заемани длъжности
2019 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Ръководител катедра

2015 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

1996 - 2015
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Преподавател и старши преподавател

Научни публикации
orcid http://elibrary.ru/author_counter.aspx?id=644137&rand=0.4821610259807122

Владеене на език

Английски
Руски
Немски
Френски