Радко Радев
Радко Пенев Радев
Гл. асистент

Роден: 03.10.1963 г.
гр. Генерал Тошево обл. Добрич
nacid_logo_white

Образование
2017 - 2020
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Докторска програма

 

Магистърска програма

 

Заемани длъжности
2022 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2021 - 2022
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

2012 - 2016
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

2007 - 2021
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен юрисконсулт

1996 - 2007
Главен щаб на Военноморските сили

Главен юрисконсулт

1986 - 1996
Министерство на вътрешните работи, Столична дирекция

Служител

Владеене на чужд език

Руски