Радко Радев
Радко Пенев Радев
Асистент

Роден: 03.10.1963 г.
гр. Генерал Тошево обл. Добрич

Образование

Магистърска програма

 

Заемани длъжности
2012 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

2007 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен юрисконсулт

1996 - 2007
Главен щаб на Военноморските сили

Главен юрисконсулт

1986 -1996
Министерство на вътрешните работи, Столична дирекция

Юрисконсулт

Владеене на чужд език

Английски