Росица Александрова
Росица Сотирова Александрова
Старши преподавател

Родена: 24.09.1962

Варна

Образование
1993 - 1996
Национална спортна академия „Васил Левски“

Магистърска програма

1981 - 1986
Технически университет - Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2007 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Старши преподавател

2004 - 2007
Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”

Старши преподавател

2002 - 2004
Институт за усъвършенстване на учители - Варна

Преподавател

Владеене на език

Английски
Руски
Немски