Румен Стоянов
Румен Жечев Стоянов
Доцент доктор

Роден: 17.01.1958 г.

гр. Варна

Образование
2007 - 2010
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Докторска програма

1988 – 1991
Всеросийска академия по външна търговия (РФ)

Магистърска програма

1976 - 1981
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Бакалавърска и магистърска програма

Заемани длъжности
2014 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Ръководител на катедра

2014 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

1997 - 2014
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

1991 – 1997
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

Научни публикации

Преподавани дисциплини
  1. Експлоатация на корабните енергетични уредби
  2. Организация на корабната служба и техника на безопасността
  3. Пожарна безопасност и борба с пожари.

Владеене на език

Английски
Руски
Немски