Svetla
Светлана Райчева Димитракиева
Професор доктор

Родена:  08.01.1964
nacid_logo_white

Образование
1991 – 1995
Технически университет – Варна

Докторска програма

1982 - 1987
Технически университет – Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2015 - до сега
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

Професор

2007 - 2015
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

Доцент

1997 - 2007
Технически университет – Варна

Доцент

1987 - 1997
Технически университет – Варна

Асистент

Научни публикации

Владеене на езици

Руски