dimitranov
Светослав Димитров Димитранов
Капитан I ранг о.р.

Роден: 01.09.1961 г.
гр. Варна

Образование
1999 – 2001
ВА „Г.С. Раковски”, София

Магистърска програма

1979 - 1984
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Магистърска програма

Заемани длъжности
2017 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Помощник-ректор по инвестициите

2011 – 2017
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Заместник-началник по административната част и логистиката

2002 – 2011
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Началник на отдел „Учебна дейност и управление на качеството”

2001 – 2002
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Началник на отделение „Планиране на учебния процес”