Свилен Велинов
Свилен Валентинов Велинов
Главен асистент доктор к.д.п.

Роден: 08 януари 1976 г.
гр. Варна
nacid_logo_white

Образование
2016 - 2019
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” - Варна

Докторска програма

1994 − 1999
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” - Варна

Магистърска програма

Заемани длъжности
2019 – до сега
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” – Варна

Главен асистент

2006 – 2019
ВВМУ „Н.Й. Вапцаров” – Варна

Асистент

1999 – до сега

Вахтен помощник капитан, старши помощник капитан и капитан на кораб

Научни публикации

orcid

Владеене на език

Английски