Соня Тончева
Соня Иванова Тончева
Доцент доктор

nacid_logo_white

Образование
2003
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

доктор с дисертация на тема „Тенденции в развитието на морския английски език”

1972 - 1976
СУ „Св. Климент Охридски”

специалност „Английска филология”, магистър

Заемани длъжности
2006 - 2019

доцент по английски език

1978 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

преподавател в катедра “Езикова подготовка”

1977 – 1978
гр. Нови Искър, Софийска област

учител

Преподавани дисциплини
  1. Английски език
Защитили докторанти

1. Галина Великова – успешно защитила 2017

Научни публикации

Езици

Английски