Staliana Grozdeva
Стелияна Димитрова Гроздева
Старши преподавател

Родена на 24.01.1980 г.

Образование
2011 - 2013
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски ”

магистърска програма по Филологическите науки

2005 - 2006
Икономически университет Варна

магистърска програма по Икономическите науки

2001 - 2004
Икономически университет Варна

бакалавърска програма по Икономическите науки

1998 - 2001
Колеж по Международен туризъм Варна „Иван Вазов”

професионална бакалавърска програма по Международен туризъм

Заемани длъжности
2019 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Старши преподавател

2013 - 2019
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Преподавател

2013 - 2014
Трета Природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов ” гр. Варна

учител по английски език

2003 - 2006
Учебен център „Планета” Варна

учител по английски език

Научни публикации

Езици:

Английски