TeoJovcheva
Теодора Василева Йовчева
Асистент доктор

Родена в гр. Варна

Образование
2013- 2015
Русенски университет „Ангел Кънчев”

Докторска програма

1998 - 2003
Технически университет - Варна

Магистърска програма по право

Заемани длъжности
2012 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

Научни публикации
rid-idsymbol4

Владеене на език

Английски