Тихомир Василев
Тихомир Гришев Василев
Доцент доктор

Роден: 01 април 1984 г.

гр. Варна

nacid_logo_white

Образование
2008- 2014
Технически университет - Варна

докторска програма

2002-2007
Технически университет – Варна,

бакалавърска и магистърска програма по

специалност „Машиностроителна техника

и технологии“

Заемани длъжности
2018 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

доцент

2015 - 2018

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Главен асистент

в катедра „Техническа механика”

2010 - 2015
“Микромет” АД

Технолог

2007 - 2010
“Строителство и ремонт” АД

Технически

ръководител, Технолог

2005 - 2007
OK “Експерт контрол” - Технически университет – Варна

Сътрудник

Научни публикации