Цвета Петкова
Цвета Койчева Петкова
Старши преподавател
Образование
2007-2008
ШУ „Епископ Константин Преславски”- гр. Шумен

магистър – специалност „Английска филология”

1998-2001
ШУ „Епископ Константин Преславски”- гр. Шумен

бакалавър – специалност „Английска филология”

Заемани длъжности
2016 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Старши преподавател

2010 - 2016
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

преподавател

2009-2010
I СОУ

учител

2006-2008
Вечерна гимназия „Д. Войников”

учител

2003-2004
ОУ „П. Р. Славейков”

учител

2003
Варненска търговска гимназия „Г. С. Раковски”

учител

Езици

Английски
Руски