Юлияна Горидкова
Юлияна Иванова Горидкова
Старши преподавател
Образование
1976-1980
ВТУ “Кирил и Методий”- гр. В. Търново

магистър – специалност „Английска филология”

Заемани длъжности
1989 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

старши преподавател в катедра „Езикова подготовка”

1981 – 1989
Варна

учителка по английски език в основни и средни училища във Варна

Владеене на език

Английски
Руски