Юлиан Москов
Юлиян Василев Москов
Капитан I ранг о.р. професор доктор

Роден: 12 януари 1962 г

nacid_logo_white

Образование
2003 - 2006
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Докторска програма

1996 - 1998
ВА „Г. С. Раковски”, София

Магистърска програма

1982 - 1987
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Бакалавърска и магистърска програма

Заемани длъжности
2022 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Професор

2014 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Заместник декан

2010 - 2015
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Началник на катедра ,,Кораборемонт“

2010 - 2022
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент в катедра ,,Кораборемонт“

2010 - 2010
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент в катедра КСУ

2002 - 2010
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент в катедра КСУ

Преподавани дисциплини
  1. Термодинамика
  2. Корабни дизелови двигатели – теория и експлоатация
  3. Поддържане и ремонт на кораба
  4. Техническо обслужване и ремонт на КММ
Научни проекти
Научни публикации
orcid

Владеене на език

Руски
Английски