Юлиан Москов
Юлиян Василев Москов
Капитан I ранг доцент доктор

Роден: 12 януари 1962 г

Образование
2003- 2006
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

докторска програма

1996 – 1998
ВА „Г. С. Раковски”, София
1982- 1987
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

бакалавърска и магистърска програма по специалност „Корабни машини и механизми“

Заемани длъжности
2014- до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

зам. декан

2010- 2015
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

ръководител на катедра ,,Кораборемонт“

2010- до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

доцент в катедра ,,Кораборемонт“

2010- 2010
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

доцент в катедра ,,КСУ“

2002 - 2010
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

главен асистент в катедра ,,КСУ“

Преподавани дисциплини
  1. Поддържане и ремонт на кораба
  2. Техническо обслужване и ремонт на КММ
Научни проекти

Владеене на език

Руски
Английски