Юлиян Цонев
Юлиян Иванов Цонев
Полковник професор доктор

Роден: 19.07.1963 г.
Габрово
nacid_logo_white

Образование
1988 - 1991
Военно научно технически институт - София

Докторска програма

1981 - 1986
ВВУАПВО „Панайот Волов”, гр. Шумен

Магистърска програма

Заемани длъжности
2013 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Началник на катедра

2002 – до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

2001 - 2002
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Главен асистент

2000 - 2001
ВА „Г. С. Раковски”, София

Главен асистент

1993 - 2000
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Зам. ръководител катедра, старши асистент, главен асистент

1989 - 1993
ВВУАПВО „Панайот Волов”, гр. Шумен

Асистент, старши асистент

1986-1988
ВВУАПВО „Панайот Волов”, гр. Шумен

Пом. Началник на отделение в Изчислителен център

Ръководени докторанти
Научни публикации
orcid

 

Езици

Английски
Руски
Немски