Юлия Сидерова
Юлия Сидерова Сидерова
Старши преподавател

Родена на 01 май 1964 г. в гр. Димитровград

Образование
1987-1992
ВТУ „Кирил и Методий”- гр. В. Търново

магистър „Английска филология”

Заемани длъжности
1993 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

преподавател

1992–1993
Институт по международен туризъм, гр. Варна

преподавател по английски език

Научни публикации
rid-idsymbol4

Владеене на език

Английски
Руски