Юрий Дачев
Юрий Иванов Дачев
Полковник о.р. професор доктор инженер

Роден на 17 октомври 1954 г.
гр. Русе

nacid_logo_white

Образование
1992 - 1996
ВНВАУ „Г. Димитров” – Шумен

докторска програма

1972- 1976
ВНВАУ „Г. Димитров” – Шумен

бакалавърска и магистърска програма по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“

Заемани длъжности
2017 – до сега
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

професор

2008– до сега
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

ръководител на катедра ,,Корабоводене“

2001– 2017
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

доцент

1999 – 2001
ТУ- Варна

доцент

1998 – 1999
ВНВАУ „Г. Димитров” - Шумен

доцент

1986 – 1998
ВНВАУ „Г. Димитров” - Шумен

преподавател, ст. преподавател, асистент, ст. асистент, главен асистент

1976 - 1986
Министерство на отбраната

Геодезист и картограф

Научни публикации
scopus-small

 

Езици

Английски