Юрий Дачев
Юрий Иванов Дачев
Полковник о.р. доцент доктор инженер

Роден на 17 октомври 1954 г. – гр. Русе

Образование
1992 - 1996
ВНВАУ „Г. Димитров” – Шумен

докторска програма

1972- 1976
ВНВАУ „Г. Димитров” – Шумен

бакалавърска и магистърска програма по специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“

Заемани длъжности
2008– до сега
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

ръководител на катедра ,,Корабоводене“

2001– до сега
ВВМУ "Н.Й.Вапцаров"

доцент в катедра ,,Корабоводене“

1999 – 2001
ТУ- Варна

доцент

1998 – 1999
ВНВАУ „Г. Димитров” - Шумен

доцент

1986 – 1998
ВНВАУ „Г. Димитров” - Шумен

преподавател, ст. преподавател, асистент, ст. асистент, главен асистент

1976 - 1986
Министерство на отбраната

Геодезист и картограф

Езици

Английски