Yana_Gancheva
Яна Генова Ганчева
Главен асистент доктор

nacid_logo_white

Образование
2010 - 2015
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“

Докторска програма

2007 - 2011
Икономически университет - Варна

Бакалавърска програма „Финанси“

1996-2001
Технически университет – Варна

Магистърска програма „Експлоатация на флота и пристанищата“

Заемани длъжности
2016 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

2009 - 2016
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

2002- 2009
Пристанище Варна ЕАД

Специалист

Научни публикации
orcid

Езици

Английски