Contacts with the faculties and administration providing the educational process

Home/Education in a crisis/Contacts with the faculties and administration providing the educational process
Contacts with the faculties and administration providing the educational process 2021-09-07T08:18:51+00:00

 

Phone: E-mail:
Faculty of Navigation
1 Capitain (Navy) Assoc. Prof. PhD Nedko Dimitrov 885297550 n.dimitrov@nvna.eu
2 Capitain (Navy) Assoc. Prof. PhD Ivo Yotsov 898560345 ivo.yotsov@nvna.eu
3 Kremena Vasileva 882 486 689 k.vasileva@nvna.eu
4 Yoana Rafailova 885011353 y.rafailova@nvna.eu
5 Lilyana Mladenova 889520568 l.mladenоva@nvna.eu
Faculty of Engineering
1 Capitain (Navy) Assoc. Prof. PhD Hristo Hristov 887240421 hr.hristov@nvna.eu
2  Assoc. Prof. Yulian Moskov 889463005 y.moskov@nvna.eu
3 Krasena Mihaylova 052/552 379 k.mihailova@nvna.eu
4 Elena Nikolova 052/552 379 e.nikolova@nvna.eu
Foreign Students Training
1 Capitain (Navy) Assoc. Prof. PhD Nikolay Velikov 0884542406 n.velikov@nvna.eu
2 Todor Kamenarov 0884 108 266 t.kamenarov@nvna.eu
3 Iskra Mihova 0884 108 266 i.mihova@nvna.eu
4 Petya Atanasova 0884 108 266 p.atanasova@nvna.eu
5 Yannis Salantis 0888776556