Home/Администратор

About Администратор

This author has not yet filled in any details.
So far Администратор has created 448 blog entries.

ENDORSEME CONFERENCE

The European Conference on Enabling Seafarers to Mutual Endorsement is being hosted by the ENDORSEME partnership. The partnership is involved in a EU funded project entitled ENDORSEME (endorseme4seas.com) to present a platform for the training of seafarers across Europe by Enabling Seafarers to Mutual Endorsement with the ultimate aim of improving the level of safety [...]

By | 2023-09-01T09:40:06+00:00 август 30th, 2023|Endorseme, Новини|0 Comments

Покана за участие в обучение в направление „Чуждоезикови умения“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform: ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ВАРНА СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЧИКОВИ УМЕНИЯ“ Срок за кандидатстване: 10.09.2023 г. вкл. Брой групи: 1 група - за интензивно обучение, 1 група за продължаващо обучение с продължителност [...]

By | 2023-09-01T17:42:50+00:00 август 29th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Покана за участие в обучение в направление „Дигитални умения“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform: ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ВАРНА СТАРТИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“ Срок за кандидатстване: 10.09.2023 г. вкл. Брой групи: 1 група Период на провеждане: 20.09.2023 г. – 25.10.2023 г., по график след [...]

By | 2023-09-01T17:42:16+00:00 август 29th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: „Чуждоезикови умения“ и “Дигитални умения” в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в [...]

By | 2023-08-11T07:08:40+00:00 август 11th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Покана за участие в подбор на обучители за обучения по дигитални и чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform ВВМУ ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“ И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform предвижда [...]

By | 2023-08-11T06:52:45+00:00 юли 10th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Провеждане на анкета с преподаватели

ВВМУ провежда анкетно проучване относно нагласите за включване на преподавателите в курсове за допълнителна квалификация. Курсовете за квалификация ще се проведат в рамките на проект„Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“. За да попълните анкетата моля последвайте този линк, като е достъпна за преподаватели от ВВМУ.

By | 2023-07-05T14:00:22+00:00 юли 5th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 31.05.2023 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева. С членовете на висшето и оперативно ръководство на училището бе проведен разговор за: мандатната програма на ръководството и стратегията за развитие на учебното заведение; текущите проекти, [...]

By | 2023-06-21T11:58:43+00:00 юни 1st, 2023|2023, СУК|0 Comments

Посещение на експертна група в ПН 5.3.

В периода 29 май до 01 юни 2023, Висшето военноморско училище ще бъде посетено от Експертна група за акредитиране на ПН 5.3. Комуникационна и компютърна техника. По време на посещението ЕГ ще направи срещи със студенти и докторанти обучавания в ПН. 5.3 и със потребители на кадри в това направление. Срещите ще се проведат в [...]

By | 2023-05-28T19:36:24+00:00 май 23rd, 2023|2023, Новини|0 Comments

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 28.11.2022 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева. С членовете на висшето и оперативно ръководство на училището бе проведен разговор за: - мандатната програма на ръководството и стратегията за развитие на учебното заведение; - [...]

By | 2022-12-06T12:31:53+00:00 ноември 28th, 2022|2022, СУК|0 Comments

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 01.06.2022 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева. С членовете на висшето и оперативно ръководство на училището бе проведен разговор за: мандатната програма на ръководството и стратегията за развитие на учебното заведение; текущите проекти, [...]

By | 2022-08-08T08:27:57+00:00 юни 6th, 2022|2022, СУК|0 Comments