Home/За нас/Доктор хонорис кауза на ВВМУ/Вячеслав Адамович Заренков
Вячеслав Адамович Заренков 2018-06-25T14:43:01+00:00
професор, доктор Вячеслав Адамович Заренков

професор, доктор Вячеслав Адамович Заренков

Вячеслав Адамович Заренков е роден на 28 март 1951 г. в гр. Орша (Белорусия). Завършил е Ленинградския инженерно-строителен институт. Понастоящем е професор, доктор на икономическите науки в Санкт-Петербургския държавен архитектурно-строителен университет, действителен член на Руската академия на естествените науки, почетен академик на Руската академия на науките. Автор е на редица патентовани изобретения, няколко монографии и повече от 100 научни статии. Заслужен строител на Руската федерация.

От 1973 г. до 1986 г. проф. Заренков е работил в «Главзапстрои», като в професионалното си развитие преминава от длъжност работник-арматурист до началник на управление. Участва в строителството на повече от 100 промишлени и жилищни обекта. В 1987 г. създава и оглавява ЗАО «ЛенСпецСМУ» , превърнало се в едно от най-големите строителни обединения на Санкт-Петербург и осъществяващо близо 20% от общия обем на жилищното строителство в огромния град. Под ръководството на Вячеслав Заренков компанията построява около 130 жилищни сгради и комплекси, които в много случаи определят лицето на на новите райони на Санкт-Петербург. Приносът на учения е безспорен – той е автор на новаторски и прогресивни технологии в строителството.
Вячеслав Заренков е награден със Златен медал на Асоциацията за съдействие на промишлеността на Франция. Президент е на на международния фонд за възстановяване на паметниците на историята и културата, а многоликата му благотворителна дейност сред приоритетите са грижите за детски заведения и възстановяването на храмове и църкви. Награден е няколкократно с ордените на руската православна църква „Свети Данаил“ III степен, „Свети Георги Победоносец“, „Сергей Родонежски“, „Руска Държава“. За големи заслуги и личен принос за развитие на международните икономически и културни връзки на 29 март 2004 г. на Вячеслав Заренков е връчен висшият обществен орден на Руската федерация – „Международна слава“ I степен.
В свободното си време Вячеслав Заренков се занимава с живопис. Авторските му творби мнократно са включвани в експозициите на художественни изложби.

С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, протокол № 259 от 24 февруари 2011 г., на професор, доктор на икономическите науки Вячеслав Адамович Заренков е присвоено почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.