Йоичи Хасегава 2018-06-25T14:43:01+00:00
Йоичи Хасегава

Йоичи Хасегава

Господин Йоичи Хасегава е роден на 23.05.1947 г. в префектура Точиги, Япония.

През март 1970 г. се дипломира в университета Кейо, Факултет „Бизнес и търговия”.
През април 1970 г. постъпва на работа в Кавасаки Кисен Кайша Лтд. (K-Line), отдел „Счетоводен”.
През целия си трудов път г-н Хасегава е работил за развитието на Компанията Тайо Нипон Кисен Къмпани (TNKC).
TNKC е част от групата на Кавасаки Кисен Кайша (K-Line) като дъщерна компания за корабен мениджмънт. Компанията е основана през 1917 г като компания корабособственик.
Целия трудов път на г-н Хасегава е свързан с компанията Тайо Нипон Кисен Къмпани и минава през основни отдели и звена на компанията до най-високото стъпало – Президент на Тайо Нипон Кисен Къмпани .
От април 1970 до април 1974 г. работи в отдел „Счетоводен”.
От април 1974 до юни 1980 г. работи в отдел “Бизнес”.
От юни 1980 до януари 1983 г. е заместник управител на отдел „Превоз на насипни товари”.
От януари 1983 до януари 1985 г. е заместник управител на отдел “Бизнес”.
От януари 1985 г. е назначен в Кавасаки Лтд.,Лондон.
От април 1988 г. е назначен в „К” Лайн (Европа) Лтд., Лондон.
От юли 1989 г. е повишен в длъжност Управител, секция „Общи дела”, отдел „Лайнери”.
От юли 1991 г. е повишен в длъжност заместник генерален управител на отдел „Лайнери”.
От юли 1996 г. е Генерален управител на отдел „Лайнери”.
От Юли 1997 г. е Генерален управител на отдел „Превоз на автомобили”.
От юни 2000 г. до юни 2009 г. изпълнява длъжностите Директор, Управителен директор, Старши управителен директор, Представляващ директор, Старши управителен изпълнителен директор на компанията.
От юни 2009 г. г-н Хасегава встъпва в длъжност Представляващ директор, Президент на Тайо Нипон Кисен Ко. Лтд.
Към момента основната дейност Тайо Нипон Кисен Ко. Лтд. е корабен мениджмънт.
Компанията управлява повече от 110 кораба – автомобиловози и бълкери. Централния офис на компанията се намира в гр. Кобе. На корабите под мениджмънт на TNKC работят над 2,000 моряци от няколко националности, включително и българи, възпитаници на ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.
Като президент на Тайо Нипон Кисен г-н Хасегава развива компанията и разширява нейните международни контакти. Неговия принос за развитието на сътрудничеството между компанията и ВВМУ “Н.Й.Вапцаров” е неоспорим.
С неговото лично съдействие е свързано значителното подпомагане от страна на Компанията на развитието на материалната база на училището и на създаването на няколко учебни зали във ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”.

С решение на Академичния съвет на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, протокол № 283 от 31 юли 2012 г., на президента на Тайо Нипон Кисен Ко. Лтд. г-н Йоичи Хасегава е присвоено почетното звание „доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.