Майкъл Мавроникис 2018-06-25T14:42:45+00:00
Майкъл Мавроникис

Майкъл Мавроникис

Г-н Майкъл Мавроникис е роден през 1949 г. в гр. Никозия, Кипър.

 Завършва Панкипърската гимназия за момчета в гр. Кукуш. В периода 1967-1969 г. посещава Kennigton College , Kingsway College и Holborn College , като изучава гръцки език, Британска конституция, математика, британска история, икономика физика и английски език.

Работил е в две световноизвестни фирми, които имат дипломирани експерт-счетоводители и получава професионално обучение за счетоводител.

Срез септември 1972 г вече работи като старши одитор, когато получава стипендия I.L.E.D., напуска , за да учи счетоводство в Norwood Technical College I Luton College of Technology. След това учи в London School of Accountancy B.P . P Accountancy Tutors.

 Член е  на редица професионални органи във Великобритания, като Асоциация на Международните счетоводители ; Институт за търговско управление; Асоциация на счетоводителите в областта на техниката; Институт на административното счетоводство.

Заема позиция на директор на няколко световноизвестни акционерни дружества, като E fremiko Holdings , Knossos и други.

Академична кариера на г-н Майкъл Мавроникис – преподава финансов мениджмънт, счетоводство в мениджмънта, математика в мениджмънта. В края на 1984 г.започва собствена професионална практика по счетоводство и продължава да преподава в известни международни университети.

С решение на Академичния съвет от 24 юли 2013 г., г-н Майкъл Мавроникис е удостоен със званието „Почетен професор на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ на 09.10.2013 г. Починал през 2015 г.