Дисциплини – техническа механика

Дисциплини – техническа механика 2018-06-25T14:42:49+00:00
23165 CAD системи в корабното проектиране
23164 CAD системи в приложната механика
23148 Борба за живучест на кораба
23381 Въведение в океанското инженерство
23494 Динамика на морските съоръжения
23149 Динамично позициониране на морски съоръжения и кораби
23150 Експериментална хидродинамика
23384 Експлоатация на морските съоръжения
23375 Инженерна графика – Ф
23374 Инженерна графика – ЕОК
23373 Инженерна графика – КММ
23151 Компютърно моделиране на процеси в океанското инженерство
23493 Контрол на мореходността на кораба
23492 Контрол на състоянието, поддържане на безопасността и действие при аварийни ситуации
23489 Леководолазна подготовка
23365 Машинни елементи
23366 Машинни елементи и механизми
23152 Методи и средства за изследвания в океанското инженерство
23482 Механика на морското вълнение
23481 Механика на флуидите
23153 Мониторинг на морската среда
23154 Морска хидродинамика
23485 Морски енергийни и суровинни ресурси
23383 Морски инженерни съоръжения
23155 Нефто-газов потенциал на Черноморския регион
23382 Океанология
23356 Оперативна океанография
23491 Организация и ръководство на екипажа и грижи за лицата на борда съгласно морското законодателство
23487 Осигуряване на мореходността на кораба – КММ
23486 Осигуряване на мореходността на кораба – КОР
23385 Подводни технологии
23157 Подводни технологии и съоръжения за добив на морски суровинни ресурси
23145 Приложна механика
23376 Приложна механика, вибрации и шум на кораба
23377 Приложна механика, вибрации и шум на морските съоръжения
23158 Проектиране на морски инженерни съоръжения
23490 Противопожарна подготовка
23369 Строителна механика
23362 Съпротивление на материалите
23361 Теоретична механика
23584 Теория и устройство на кораба – ЕФП
23484 Теория и устройство на кораба – КММ
23483 Теория и устройство на кораба – КОР
23363 Теория на механизмите и машините
23146 Техническа механика и инженерна графика
23368 Техническа механика – ЕОК
23367 Техническа механика – КОР
23159 Търсене, проучване, добив и транспорт на въглеводородни ресурси в морските акватории
23160 Управление на океанографска информация